Nöjda svenskar när det handlar om ekonomi

TT berättar idag att svenskarna tillhör den grupp människor som är väldigt positiva till ekonomin just nu. Den ekonomiska oron i USA och flera EU-länder har inte gjort att Sverige känner mer oro. 72 procent av svenskarna är positiva till landets ekonomi och Sverige placerar sig därför på top-5 i en undersökning som opinionsinstitutet Ipso gjort i 24 olika länder.

Det är två länder som är ännu mer positiva till ekonomin i sitt respektive land och det är kineser och indier. Om vi vänder på listan och tittar på bottenländerna istället så är det framförallt Japan som med sina tunga ekonomiska problem som hamnar längst ner tillsammans med andra välkända krisländer just nu i form av Spanien, Frankrike, USA och Storbritannien.