Nordea tror på höjda räntor

I december sänkte Riksbanken reporäntan till 0,75%. Enligt Nordeas Boränteprognos kan inga fler sänkningar väntas, utan istället höjningar i slutet av året.

USA och euroområdet visar allt tydligare tecken på återhämtning vilket innebär att den att även den svenska ekonomin påverkas positivt, enligt Nordes Boränteprognos. Vid en global återhämtning stärks exportsektorn och investeringarna tar fart. Dessutom betyder valår konsumtionsår, vilket innebär hushållen kommer att stå för tillväxt.

Trots att inflationen kommer att förbli fortsatt låg spår Nordea att Riksbanken höjer reporäntan mot slutet av året för att hushållens skuldsättning ska bromsas. Reporäntan ligger i dag på 0,75% och kommer enligt Nordeas Boränteprognos att höjas succesivt och ligga på 1,75% i december 2015. Det innebär att även boräntorna höjs stegvis.

Så här prognostiserar Nordea sina boräntor med dagens ränta i procent och boräntan för december 2015 inom parantes:

3 mån: 2,63 (4,15)
2 år: 2,75 (4,65)
5 år: 3,54 (5,35)

Här kan du jämföra dagens bolåneräntor hos banker och kreditinstitut.