Nordea varnar för nytt virus

nordea varnar för virus Idag gick Nordea ut och varnade för ett nytt virus som cirkulerar i norden. Viruset antas spridas via ett phishingmejl som lockar mottagaren att klicka på en länk eller fil. Ett vanligt tillvägagångssätt.

Då det är ett bankvirus som sprids tar Nordea hotet på så pass stort allvar att de väljer att gå ut med en varning. Man varnar nu folk för bluffmail och ber dem tänka efter en gång extra innan de klickar på en fil eller länk. Ofta ser mailen ut att komma ifrån en bank vilket gör att mottagaren vågar sig på att klicka. När man väl tryckt på länken hamnar viruset i datorn och ligger sedan vilande i väntan på nästa gång personen ifråga loggar in på sin internetbank. I dagsläget tar sig viruset förbi många virusskydd så lita inte till hundra procent att du är skyddad.

Avbryt din inloggning

Om du vid nästa inloggning får upp ett meddelande där det står ”vänligen vänta” på sidan kan det vara ett tecken på att du fått viruset i din dator. Avbryt då genast din inloggning och stäng ned webbläsaren. Använd inte inte din dator till känsliga ärenden igen förrän du vet säkert att den inte blivit smittad.

Bank ID kapat

Tidigare i veckan skedde en liknande bluff då Nordeakunder fick sms där Nordea stod som avsändare. I meddelandet stod en kort text angående en inbetalning följt av en länk för mer information. Vidare uppmanades man att logga in på sitt Bank ID. Något som i slutändan resulterade i att Bank-ID:et blev kapat.

Tips

Var misstänksam mot oväntade mail/sms
Klicka inte på länkar om du inte är helt säker på vem avsändaren är
Ingen bank skickar mail eller sms där de ber dig bekräfta dina inloggningsuppgifter. Fyll aldrig i dessa utan kontakta din bank om du känner dig osäker.

Källa: Expressen/ Nordea