Nu är det klart med villkoren för amorteringskravet

Idag meddelade Finansinspektionen att de slagit fast vad som gäller för amorteringskravet som kommer att träda i kraft från och med den 1 juni.

Det har länge varit känt vad som i stora drag kommer att innebära när amorteringskravet börjar att gälla från och med juni månad, även om det inte varit helt klart. I dag så gick Finansinpektionen ut med ett pressmeddelande att reglerna för amorteringskravet nu har slagits fast och utan några större förändringar.

En ändringar är vad som gäller när man gör ett tilläggslån vilket tidigare kunde bli problematiskt då amorteringskravet kunde gå igång på ditt nuvarande bolån, som vi tidigare rapporterat om. Nu kommer det istället finnas en möjlighet att amortera av tilläggslånet separat under en tioårsperiod. Dock kommer du kunna välja själv vilket av dessa två alternativ som passar bäst för dig om du nu skulle ta ett tilläggslån.

I övrigt så är det samma villkor som gäller för amorteringskravet. I sin korthet så kommer amorteringskravet att endast gälla nya bolån tagna efter den 1 juni och du kommer endast behöva amortera så länga lånet överstiger 50% av bostadens värde. Du kan därmed få bostaden uppvärderad för att minsta belåningsgraden, dock kan du endast omvärdera bostaden vart femte år. Bra att vet är att amorteringskravet inte kommer att börja gälla om du omförhandlar ett lån eller byter bank, utan det gäller bara om du tar ett lån för att köpa en ny bostad.

Regeringen ska nu godkänna förslaget från Finansinspektionen men det finns inget som talar för att de inte kommer att klubba igenom amorteringskravet.

Källa: Finansinspektionen