Nu börjar skatteutbetalningarna

De personer som i år lämnade sin deklaration på pappersblankett kan nu glädja sig, för i veckan påbörjas utbetalningen av skatteåtebäringen till nästan 900 000 personer.

De flesta deklarationer som lämnades in på pappersblankett är nästan färdigbehandlade och det innebär att utbetalningar nu kommer att påbörjas. Totalt ska 897 318 personer få dela på 6,2 miljarder i augusti. Några av dem som lämnade in deklarationen på pappersblankett har tagits ut för granskning och kommer därmed inte att få skatteåterbäringen denna månad. Alla andra ska ha fått återbäringen senast den 9 augusti, såvida man har anmält sitt bankkonto.

Även de personer som får kvarskatt får sitt besked den här veckan. Senast den 12 november ska kvarskatten betalas in och sammanlagt rör det sig om 912 590 personer som ska betala in cirka 6,4 miljarder kronor tillsammans.

De som e-deklarerade fick sin utbetalning i juni, medan deklarationer för utomlands bosatta och juridiska personer blir färdiga i december, enligt Skatteverket.