Nu höjs studiebidraget

För första gången på elva år höjs bidragsdelen i studiemedlen från CSN. Det är Vänsterpartiets förslag som nu gått igenom och resulterar i att studenterna får 300 kronor extra i plånboken varje månad.

Regeringen vill, i samarbete med Vänsterpartiet stärka ekonomin för studerande så att fler har möjligheten att vidareutbilda sig och fokusera på sina studier. Dessutom bidrar det till stärkt kompetens på arbetsmarknaden och stärker Sverige som kunskapsnation. Vi vill att fler ska kunna studera. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan höja studiemedlens bidragsdel så att totalbeloppet blir ca 11 300 kronor per månad, säger Anna Ekström gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Så högt blir studiebidraget

Totalbeloppet – för den som nyttjar fullt studiemedel – blir efter höjningen 2611 kronor per vecka. Av dessa består bidragsdelen av 791 kronor och lånedelen av 1820 kronor. Totalsumman per månad landar på 11300 kronor. 470000 studenter berörs av detta förslag som förväntas träda i kraft 1 juli 2018.

Vad räcker 300 kronor till?

300 kronor kan göra en stor skillnad i plånboken. De kan användas till allt från räkningar till att förgylla vardagen.
Här nedan listar vi några exempel på vad du får för 300 kronor.
2 biobiljetter
1 kasse mat
Kostnad för mobil-, netflix- eller bredbandsabonnemang
Studiematerial
Försäkring
Klädesplagg
Elräkning