Nu sänks prognosen för inkomstpensionen ytterligare

I den senaste prognosen så sänks inkomstpensionen ytterligare nästa år, det meddelar Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Prognosen för inkomstpensionen förändrades negativt inför 2014 men positivt inför 2015, jämfört med den tidigare prognosen, det meddelar Pensionsmyndigheten.

I den nya prognosen för 2014 sänks inkomstpensionen med 0,8 procentenheter till minus 2,2 procent. För 2015 så höjs prognosen med en procentenhet till 1,4 procent.

Detta är en prognos som Pensionsmyndigheten genomför regelbundet, fem gånger per år, och nästa prognos kommer att publiceras någon gång i början av maj. Prognosen baseras på en rad olika faktorer som bland annat hur inkomsterna och sysselsättningen utvecklas i Sverige.

Pensionsmyndighetens prognos

2013

2014

2015

2016

2017

Januariprognos +4,1 –1,4 +0,4 +2,3 +2,9
Februariprognos +4,1 –2,2 +1,4 +2,8 +2,4
 

Källa: Pensionsmyndigheten