Ny budgetkris i USA

Så var det återigen dags för USA:s kongress att besluta om skuldtaket ska höjas eller inte för att göra plats för den federala budgeten och kommer man inte överens så kommer landet att drabbas av automatiska nedskärningar.

Taket för den amerikanska statsskulden är för närvarande svindlande 16 700 miljarder dollar men trots det måste man höja taket för att göra plats för den federala budgeten, ett beslut som endast kan tas av kongressen. I kongressen har vi republikanerna på ena sidan i representanthuset och demokraterna på den andra sidan i senaten, och de måste enas för att skuldtaket ska höjas.

I den federala budgeten ingår bland annat sjukförsäkringsreformen som kallas för Obamacare samt en höjd skatt som drabbar de de rikaste, två reformer som Republikanerna vill göra allt för att stoppa.

Skulle Kongressen inte enas om att höja skuldtaket finns det inte längre någon möjlighet att låna pengar och automatiska nedskärningar kommer att bli aktuellt.

Man har ännu inte nått en överenskommelse om skuldtaket och budgeten dock har Republikanerna röstat för en förlängning till den 15:e december.