Ny dom: Ingen tv-licens för dator

Som datorägare behöver du inte betala någon tv-licens. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i sin dom i dag.

I domen skriver Högsta förvaltningsdomstolen att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program. Det innebär att Kammarrättens dom rivs upp och att Radiotjänst går tillbaka till sin tidigare linje att inte ta ut tv-avgift för dator, mobil eller surfplatta.

Det betyder att tv-licens endast behöver betalas av dem som innehar en tv i traditionell bemärkelse och att det är avgiftsfritt att ta del av SVT:s utbud i datorn. De som tidigare har betalat tv-avgift för sin dator kommer inte att bli återbetalda enligt Radiotjänst, som menar att det är från dagens datum som denna nya praxis gäller.