Ny fordonsbeskattning kommer gynna miljövänliga bilar

En pågående utredning från Regeringen förslår en fordonsbeskattningen som ska gynna de miljövänliga bilarna i en allt större utsträckning samtidigt som bilar med stora utsläpp ska straffbeskattas.

Regeringen tillsatte förra sommaren en utredning om hur Sverige ska genomföra det tidigare beslutet om en fordonsflotta som inte är beroende av fossila bränslen, som en del i att göra Sverige klimatneutralt till 2050.

Ännu är inte utredningen helt klar men Dagens Industri har tagit del av de första förslagen och skulle dessa bli verklighet idag så innebär det en kraftig reducerad skatt för bilar låga utsläpp och vise verse. En bil med inga utsläpp, som en elbil, skulle då erhålla som mest 45 000 kronor i reducerad skatt. En bil med utsläpp över ett utsatt medelvärde kommer istället att straffbeskattas.

Tanken är att det nya skattesystemet ska bli självförsörjande där bilar med en straffskatt ska försörja de bilar som får en skattereducering.

Den nya beskattningen kan komma att införas redan 2015 och endast gälla för nysålda bilar och inte gör begagnade bilar som finns i dag.