Ny rapport visar på ojämställd ekonomi

I förra veckan släppte den svenska tankesmedjan Ownershift rapporten "Vem äger Sverige? En nollmätning av ägandet i Sverige". Rapportens syfte är att påvisa de skillnader som råder i ägande av kapital och tillgångar när det gäller män och kvinnor. Detta för att politiker och andra beslutsfattare ska få se hur verkligheten faktiskt ser ut i Sverige idag. Rapporten visar som kanske många redan kunnat lista ut att ägandet i landet är mansdominerat. När det gäller innehav av aktier, skog, bilar och fastigheter är männens innehav dubbelt så stort som de svenska kvinnornas. Vidare presenterar Ownershift siffror som visar att endast 4% av det totala aktievärdet privatägs av kvinnor. Andelen fastigheter som helägs av kvinnor är så låg som 14%. Därtill står männen för 70% av de totala kapitalinkomsterna.

Ownershift är en svensk tankesmedja som är politiskt oberoende. Syftet med tankesmedjan är att ändra samhällsstrukturer genom ägande och därmed också bidra till att öka andelen kvinnligt ägande i vårt avlånga land. Ownershift grundades i mars 2018 och består idag av 14 så kallade ägarinnor. Rapporten "Vem äger Sverige? En nollmätning av ägandet i Sverige" är den första rapporten från tankesmedjan. Redaktörer för den färska rapporten från Ownershift är Emma Heikensten, Linda Waxin, Charlotte Sundåker och Elin Hammarberg.

Män äger dubbelt så mycket som kvinnor

Sammanställningen över den data som presenteras i rapporten kommer dels från forskningsstudier men även från publika rapporter. I inledningen av rapporten skriver forskaren Emma Heikensten att man identifierat vissa luckor i den offentliga statistiken. Vidare menar hon att det finns vissa brister när det kommer till transparensen i hur ägandet är fördelat mellan män och kvinnor i större bolag och ägarfamiljer. Men utifrån den data man fått fram kan man konstatera att män i Sverige äger dubbelt så mycket som kvinnor i Sverige. Det råder med andra ord en enorm obalans mellan könen i ett av världens mest jämställda länder. Män står som ägare till 66% av alla privatägda svenska bilar och 62% av all privatägd skog.

Enligt siffror inhämtade från SCB under 2017 är det enbart 30% av alla de 369 000 svenska företagare som är kvinnor. Därtill är det bara 26% kvinnor som står som verklig huvudman i rapporterade företag. Med andra ord råder det stora olikheter både när det gäller i näringslivet och i den privata sfären vad gäller ägande och makt.

Rapporten är den första av sitt slag

Trots att vi lever i ett av världens mest jämställda länder har det aldrig tidigare gjorts en sammanställning där man jämför ägandet mellan män och kvinnor. Ownershifts rapport är först av sitt slag och visar på sex olika områden hur kapitalet i Sverige är fördelat. På samtliga områden har det visat sig att det är manligt ägande som dominerar. Många menar på att ägande även innebär makt och om detta stämmer så är det alltså fortfarande männen som har den stora makten i Sverige. För att kunna hitta konkreta åtgärder för att förändra detta menar Ownershift på att det måste komma mer omfattande analyser av nuläget. Vidare uttrycker tankesmedjan att detta skulle kunna främjas genom att mer offentlig information kring ägande baserat på kön tas fram.

Om du vill se mer siffror på hur ägandet i Sverige är fördelat mellan män och kvinnor så hittar du den fullständiga sammanställningen på Ownershift.se. Där kan du även läsa mer om tankesmedjan och dess mål att öka det kvinnliga ägandet i landet. Förhoppningsvis är den nysläppta rapporten från Ownershift ett steg på vägen i att skapa en mer jämställd ekonomi mellan könen.