Nya aktörer pressar räntan på bolån

Storbankerna har länge kritiserats för sina höga bolåneräntor. Nu utmanas de av nya långivare som pressar räntorna på bolån. Fler aktörer väntas dessutom dyka upp på marknaden framöver.

Bolånemarknaden har debatterats flitigt de senaste åren och storbankerna har beskyllts för att ta ut för stora marginaler på sina bolån. Nu hårdnar dock konkurrensen och de traditionella bankerna pressas hårt av nya långivare som erbjuder bolån med en ränta på ner till 0,95%.

I en intervju med SVT menar privatekonomen Ylva Yngveson att storbankerna kan få svårt att matcha en ränta på den nivån. Håkan Larsson, boendeekonom, på Villaägarnas Riksförbund tror dock att det är fullt möjligt att storbankerna åtminstone kan komma att pressa ner sin ränta till 1%. Detta säger även han i en intervju som SVT gjort.

Lägre kostnader ger bättre räntor

Trots räntekritiken har storbankerna ökat sina marginaler på bolån de senaste åren. Prutande kunder och ett stramare regelverk i konsumentkreditlagen har inte haft full effekt på ränteläget. Men nu verkar det alltså som att marknaden själv håller på att lösa problemet.

De nya långivarna skiljer sig på många punkter från storbankerna. De har till exempel inga eller få besökskontor för kunderna vilket gör att de har mindre kostnader än storbanker som Swedbank och Nordea. En annan väsentlig skillnad är att de bara tar emot kunder som redan har ett befintligt bolån som de vill flytta. På detta sätt kan de kapa kostnaderna ytterligare och på så sätt pressa priserna neråt.

Tusenlappar att spara på sänkt ränta

Genom att sänka räntekostnaden med bara några procentenheter kan du som kund spara flera tusen om året om du har ett lån på ett par miljoner. Detta har många svenska bolånekunder tagit fasta på och de nya aktörerna har redan sett ett enormt intresse för sina bolåneerbjudanden.

Vem som helst kan dock inte vända sig till de nya långivarna. De tar bara emot kunder med en viss belåningsgrad och lån upp till en viss nivå.