Nya boräntor hos Skandia

Skandia höjer boräntorna som har 2 års bindningstid eller längre.

Räntorna höjs med mellan 0,06-0,30 procentenheter från den 3 juli. De räntor som har 3 månaders bindningstid, samt 1 års bindningstid lämnas oförändrade. Eftersom det går att fördela lånet på olika räntebindningar, kan man sprida risken. Dessutom erbjuder Skandia rabatt på lån över en miljon kronor.

Ny boränta hos Skandia, med förändring inom parantes:

3 mån bindning – 2,87% (0,00)
1 års bindning – 2,81% (0,00)
2 års bindning – 2,88% (+0,06)
3 års bindning – 3,09% (+0,05)
5 års bindning – 3,45% (+0,30)

Följande volymrabatt på bolån erbjuds hos Skandia:

Låneengagemang på 1,0-1,499 MSEK -0,10 %
Låneengagemang på 1,5-1,999 MSEK -0,20 %
Låneengagemang över 2,0 MSEK -0,30 %