Nya lagar införs – hur påverkas ekonomin?

Från 1 juli kommer flera nya lagar att träda i kraft och några av dem kan ha påverkan på din ekonomi.

De nya lagarna handlar bland annat om papperslösas rättigheter, skärpta straff och kameraövervakning. Men det finns även flera nya bestämmelser som kan ha påverkan på ekonomin, till exempel när det gäller studiemedel, socialbidrag och fonder.

Här är en del av de nya reglerna som träder i kraft under sommaren:  

* När det gäller studiemedlet går det numera att få studiemedel trots att man inte har lyckats med studieresultatet, såvida studierna bedrevs för över 10 år sedan.

* Enligt en ny bestämmelse kring socialbidraget får familjer med långvarigt socialbidrag behålla en del av arbetsinkomsten. Har man haft socialbidrag i sex månader i rad ska nämligen bara 75 procent av lönen räknas in.

* Det kommer även nya regler om förvaltare av alternativa investeringsfonder efter anpassning från EU-direktiv som handlar om tillståndsplikt, verksamhetskrav och tillsyn av förvaltare.

* En ändring av lagen om finansiella konglomerat kommer att ske, vilket innebär att mindre sådana kan undantas från särskild tillsyn.

* Ett speciellt arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU införs. Det heter EU-blåkort och för att få detta ska lönen vara minst en och en halv gånger en genomsnittlig svensk bruttoårslön.

* Det införs också straff för arbetsgivare som anställer utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige. Påföljden kan bli böter eller högst ett års fängelse.

Källa: Aftonbladet