Nya regler för barnbidrag – pappan får hälften

Från den 1 mars 2014 delas barnbidraget lika mellan båda föräldrarna om de har gemensam vårdnad. Det innebär att pappan numera får hälften av bidraget, vilket ger en viktig jämställdhetssignal.

Tidigare har hela barnbidraget automatiskt betalats ut till mamman, men detta ändras från 1 mars 2014.

– Det har länge ur ett jämställdhetsperspektiv ifrågasatts varför barnbidraget automatiskt skulle betalas ut till mamman, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Förändringen gäller för barn som föds eller adopteras efter den 1 mars 2014 och i april kommer det första bidraget för dessa barn att betalas ut. Då får pappan och mamman 525 kronor vardera om de har gemensam vårdnad om barnet.

Under 2013 fick ungefär 1,1 miljon personer barnbidrag och 92 procent av barnbidragen betalades ut till mammorna.