Nya skattesänkningar på intåg i Sverige

Förra veckan skrev vi på Alltomspara.se om hur den nya politiska uppgörelsen kan komma att påverka din privatekonomi. Idag fortsätter vi på samma linje och tänkte gå igenom de skattesänkningar som den nya konstellationen enats om. Sänkta skatter var ett krav från Annie Lööf för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Historiskt sett är Socialdemokraterna knappast kända för att vilja sänka skatterna – tvärtom. Men för att få till en politisk uppgörelse har Löfven alltså fått kompromissa och låta en del av både Centerpartiets och Folkpartiets politik genomsyra den nya agendan. I den nya överenskommelsen lyfts bland annat slopad värnskatt upp. Men vi återfinner även en större skattereform som kommer att påverka en större del av befolkningen. I denna skattereform förväntas nämligen marginalskatterna att sänkas.

Nya skattesankningar När det gäller ett borttagande av värnskatten så är detta något som enbart påverkar de rikaste personerna i Sverige. Värnskatt är en extra statlig inkomstskatt som enbart de som tjänar över 689 300kr om året betalar. Värnskatten ligger idag på 5% och betalas utöver både kommunal- och statlig inkomstskatt. Värnskatten infördes 1995 och tanken var att den skulle avskaffas några år senare. Något som faktiskt inte gjordes utan värnskatten blev kvar till 1999 då den ersattes av en extra statlig inkomstskatt på lika många procent. Detta innebar alltså att det i realiteten inte blev någon skillnad och även om begreppet värnskatt togs bort så är det fortfarande den benämningen som den extra skatten har i dagligt tal. För en svensk som idag tjänar över gränsbeloppet för värnskatt kan den totala skatten uppgå till 59,2% (beroende på vad personen bor).

Enligt den nya överenskommelsen mellan S, MP, C & L ska värnskatten slopas redan nästa år. Detta är något som kommer innebära sänkt skatt för omkring 400 000 svenskar. Du som har en lön som tidigare påverkats av värnskatten kommer med största sannolikhet att känna av den nya förändringen i din plånbok.

Skattereform med sänka marginalskatter

Enligt en artikel i Expressen som publicerades idag ingår det även en större skattereform i den nya överenskommelsen. I denna skattereform förväntar man bland annat sänkta marginalskatter. Med andra ord en skattesänkning som kommer att påverka fler människor än vad borttagandet av värnskatten gör. Sverige är idag ett av de land i världen som har högst marginalskatt. Marginalskatt är skatten du betalar på den sista intjänade kronan. Det vill säga att du som inte har en lön som når upp till gränsen för statlig inkomstskatt betalar kring 30% i marginalskatt. Om du har en hög lön och tvingas betala statlig inkomstskatt upptill kommunalskatten så har du en marginalskatt på 50%.

En sänkning av marginalskatten påverkar därmed de flesta löntagare och hur stor sänkning det kommer att handla om återstår att se. Men med en sänkt marginalskatt och en borttagning av värnskatten kommer främst höginkomsttagare att betala lägre skatt än man gjort på cirka 60 år. Du som är mer intresserad av skatter och hur ändringar av dessa påverkar dig kan med fördel besöka Skatteverkets hemsida och förkovra dig i ämnet än mer.