Nyheter i vårbudgeten

I vårbudgeten kommer regeringen att satsa på arbete och företagande genom sänkta arbetsgivaravgifter, subventioneringar för anställningar samt nystartsjobb. Det innebär att hushållen får vänta till höstbudgeten för mer pengar i plånboken.

Andra nyheter i vårbudgeten är att regeringen kommer att satsa på en rörligare bostadsmarknaden genom att göra det enklare att hyra ut en bostadsrätt. Man vill även främja byggandet av nya lägenheter genom att sänka fastighetsskatten på nybyggnationer.

Oppostinen är dock kritisk mot den nya förändringar och så här säger Leif Jakobsson (S), vice som är ordförande i riksdagens skatteutskott

– Vad betyder 0,1 procent på fastighetsskatten på en nybyggnadskalkyl? Jag tror inte ens det är mätbart, säger Jakobsson.