Nytt nödlån till Grekland

Europas finansministrar har enats om ett nytt nödlån till Grekland som kommer att rädda landets ekonomi samt stabilisera den Europeiska marknaden framöver. Det innebär att man har skriver av grekiska obligation för att minska skuldbördan.

Det är inte bara de enskilda länderna som har skrivit av lån. Utan även privata aktörer har gått med på att skriva av en del av lånen samt att även centralbanker har gått med på att de kommer att gå med förlust för de grekiska obligationerna.

Sverige finansminister, Anders Borg, är positivt och tror att detta kan vara en lösning för att Europa skulle undvika en finansiell kris, även fast han är skeptiskt till att Grekland kommer att kunna uppfylla alla villkor för lånet.

Så här sa Anders borg i en intvervju med Sveriges Radio:

”Nu finns det en klarhet i att man kommer att fullfölja betalningarna på de utestående grekiska statsobligationerna. Det europeiska banksystemet har också stärkts rätt kraftigt, tack vare ECB:s agerande.”