Nytt vägskäl fler kvinnor än män sparar

Siffror från Konjunkturinstitutets hushållsbarometer visar att kvinnorna går om männen i sparande, för första gången någonsin, det kan SBAB konstatera i sin senaste rapport.

Inte sedan Konjunkturinstitutets, KI, undersökning i januari 1996, om männen och kvinnornas nuvarande ekonomiska situation, har kvinnorna passerat männen i andelen som sparar.

När undersökningen genomfördes 1996 var det 55,4 procent av männen som sparade och 48,9 procent av kvinnorna, det vill säga en skillnad på 6,5 procent till männens fördel. När KI genomförde årets undersökning, mellan den 1-15 juli, var skillnaden 0,1 procent men till kvinnornas fördel, då 76,8 procent av männen och 76,9 procent av kvinnorna uppgav att de sparade.

Källa: SBAB