Obetalda sms-lån minskar

Antalet obetalda sms-lån minskar. Under första halvåret 2011 fick Kronofogden in 14 281 ansökningar om betalningsföreläggande, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med samma period för ett år sedan.

Trendbrotten med minskade obetalda sms lån håller i sig vilket Janne Åkerlund, förebyggare på Kronofogden, tycker är glädjande. Det kan vara flera orsaker som ligger bakom trendbrottet:

– Det är svårt peka ut en enskild orsak till minskningen. Den nya konsumentkreditlagen, där sms-lånen inte längre är undantagna för kreditprövning, har förändrat kreditgivningen. Sms-lånens roll på kreditmarknaden har förändrats. Idag är det allt vanligare att samma kreditgivare i stället lånar ut ett större belopp på en längre avbetalningstid, säger han i ett pressmeddelande från Kronofogden.

Det är framförallt ungdomarnas andel av obetalda sms-lån som minskar. Sedan första halvåret av år 2007 har andelen obetalda sms-lån bland ungdomar i ålderna 18-25 år minskat från 40 procent till 17 procent. Janne Åkerlund hoppas att minskningen beror på att ungdomar har förstått  vilka risker som finns med obetalda lån, samt konsekvenserna av dem.

Att få en betalningsanmärkning kan påverka en privatpersons ekonomi till stor del, framförallt när det gäller chanserna att få låna pengar till exempelvis en bostad.

Kvinnors andel av obetalda sms-lån ligger kvar på samma nivå som förra året.