Ödesdag idag när röstning sker om statsbudgeten

En regeringskris är nära förestående efter att Sverigedemokraterna i går lämnade besked om att man planerar att lägga sin röst på alliansens budgetförslag. Stefan Löfven höll ett extrainsatt möte i går med allianspartierna som gav honom kalla handen och gav beskedet att de också tänker också rösta på sitt budgetförslag.

Detta innebär att regeringens budgetförslag ser ut att fällas när omröstningen sker i riksdagen i dag. Stefan Löfven har sedan tidigare gjort klart att han inte tänker sitta kvar för att administrera Alliansens budget. Ett alternativ han tidigigare har pratat om för att rädda situationen som uppstått, är att budgetförslaget återförvisas till finansutskottet. Men efter gårdagens möte med Alliansen kommer detta troligen inte att vara en möjlighet. Alliansen visade då inte tecken på samarbete över blockgränsen, utan höll fast vid sin tidigare ståndpunkt med tillägget att man kan tänka sig förhandla om budget- och regeringstekniska frågor inför framtiden.

För statsministern finns det nu ett par olika scenarier om budgeten faller i dagens omröstning. Ett av dessa scenarion är att statsministern avgår och låter talmannen genomföra en ny sonderingsrunda för att se om en ny regering kan utformas. Ett annat är att utlysa nyval, vilket kan ske den 29 december då riksdagen har suttit i tre månader. Det måste då hållas senast 29 mars.

Kl 09.00 i dag inleds debatten i riksdagen och efter denna sker omröstningen.