Oförändrad reporänta

Idag meddelade Riksbanken att man lämnar reporäntan oförändrad på -0,35 procent men att man är beredd att agera om så krävs.

I dagens pressmeddelande så meddelade Riksbanken att reporäntan lämnas oförändrad med bakgrund i att inflationen är på väg åt rätt håll även om den inte riktigt stabiliserat sig än. Riskbanken reserverar sig dock för att man kan komma att agera om så krävs innan nästa beslut den 11 februari.

I den nuvarande prognosen så väntas reporäntan vara fortsatt under noll procent även nästa år och inte förrän i början av 2017, då inflationen väntas nå målet på 2,00 procent, så kommer Riksbanken att höja reporäntan över noll procent.