Oförändrad reporänta

I dag så var det återigen dags för Riksbanken att meddela om man kommer att röra reporäntan men beslutet var att lämna räntan oförändrad på -0,50 procent.

Det kom inte som någon direkt chock när Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,5 procent. Inflationen går åt rätt håll, vilket motiverat tidigare sänkningar, men samtidigt så hämmas inflationstakten av den starka kronan. För att motverka att kronan fortsätter att stärkas så Riksbanken beslutat om att köpa statsobligationer för ytterligare 45 miljarder kronor under andra halvåret av 2016.

Den nuvarande prognosen är att reporäntan kommer att höjas igen i mitten av 2017, då inflationen förväntas nå 2 procent. Inflationen ligger i dagsläget på 0,8 procent.

Nästa besked om reporäntan kommer den 6 juni, även om Riksbanken fortfarande har en höjd beredskap fram tills dess.