Oförändrad reporänta året ut

Riksbanken håller fortfarande samma prognos som tidigare med en oförändrad reporänta året ut. Det fastslogs idag när Riksbanken åter beslutade att reporäntan ska lämnas oförändrad.

Det har tidigare diskuterats om en eventuell sänkning av reporäntan på grund av krisen i Europa. Flera banken förutspår att räntan kan komma att sänkas till låga 1,00 procent från dagens 1,5 procent. Men enligt Riksbankens egna prognoser så kommer räntan att lämnas oförändrad under året.

Riksbanken var också vaksam mot utvecklingen av krisen i Europa och hur den kommer att påverka den svenska ekonomi. Sveriges ekonomi har haft en stark inledning på året där både hushållen och företagens ekonomi är goda. Men de är förberedda på att sänka räntan om det visar sig att den svenska ekonomin kommer att försämras under året, trots allt.

De senaste räntorna

Sparräntor – Privatlån – Boräntor