Oförändrad reporänta efter Brexit

Igår meddelade Riksbanken att man inte kommer att röra reporäntan och att man skjuter på prognosen något. Ett beslut som var väntat efter Brexit-beskedet.

Riksbanken ser positivt på den svenska konjunkturen som är på väg åt rätt håll. Omvärldens fortsätter att oroa och osäkerheten är nu större än tidigare. Och med det som bakgrund så meddelade Riksbanken att man inte kommer att ändra reporäntan som nu ligger kvar på -0,5 procent, ett besked som var väntat.

Riksbanken ändrade dock prognosen för reporäntan och som kommer att höjas under det tredje kvartalet år 2017. Dock påpekar Riksbanken att denna prognos antagligen kommer justeras ytterligare framöver med tanke på osäkerheten kring Brexit.

Hur boräntorna kommer att förändras är också osäkert. Att prognosen för en höjning skjuts ytterligare är en faktor som talar för att bankerna kan komma att sänka boräntorna något. Men osäkerheten kring Brexit kan också motivera bankerna att istället höja boräntorna.

Kolla in de aktuella boräntorna här >