Ökad arbetslöshet enligt senaste undersökningen

Statistiska centralbyrån släpper idag en rapport om ökad arbetslöshet mellan augusti månad och september månaden. Ökningen är inte så stor men handlar ändå om 0,4 procent, från 7,4 procent i augusti till 7,8 procent i september. Jämfört med föregående år så är den dock något lägre där arbetslösnheten låg på 8,3 procent i september 2009.

Jämfört med föregående år så har antalet sysselsatta personer ökat med drygt 85 000 personer och antalet personer i arbete har också ökat med ungefär 113 000 personer. Undersökningen är statistisk säkerställd och ger alltså en korrekt bild av verkligheten. Antalet fastanställda har ökat med 48 000 personer och antalet tidsbegränsade anställningar har också ökat med 24 000 personer.

Arbetslösheten för ungdomar i åldrarna 15 – 24 år ökade sett till föregeånde år. Idag har den här gruppen drygt 147 000 personer som är arbetslösa, en procentsats på 24 procent. Det är ungefär 5000 personer fler som är arbetslösa idag i den här gruppen än hur det var i september 2009.

Vi är således inte ute ur någon kris ännu, även om den svenska ekonomin är stabil. Arbetslösheten gör sig fortfarande påminnd och de stora sparpaket som lanserats runt om i Europa lär inte få en positiv inverkan på Sverige.