Ökat byggande men fortsatt bostadsbrist

Enligt Boverkets senaste prognos fortsätter bostadsbyggandet i Sverige att öka. Trots detta räknar 75% av kommunerna i landet med att ha bostadsbrist om tre år.

Under 2017 väntas ungefär 68 000 nya bostäder byggas i Sverige. Majoriteten av dessa är flerbostadshus och av de nybyggda bostäderna beräknas 25 800 vara bostadsrätter och 27 500 hyresrätter.

För 2018 ser prognosen ännu ljusare ut då Boverket spår att ungefär 70 500 nya bostäder tillkommer genom nybyggnation.

Men det ökande byggandet kommer inte lösa bristen på bostäder inom de närmsta åren. 75% av kommunerna anger att de väntas ha bostadsbrist om tre år. Bara 71 av landets 290 kommuner bedömer att de inom tre år nått balans på bostadsmarknaden. Bland dessa finns till exempel Salem, Östhammar, Trelleborg och Kalmar.

Det ska dock understrykas att ovanstående siffror endast är en prognos och att byggandet kan komma att bli både lägre och högre än väntat.