Ökade krav på bolån

I en marknadsrapport från Statens Bostadkreditsnämnd varnar man för att tänka alltför kortsiktigt när det gäller bostadslån. För att undvika framtida kriser bör kraven på kontantinsats och amorteringar öka jämfört med i dag.

Statens Bostadskreditnämnd, BKN, anser att finanskrisen har varit mycket kostsam och i flera avseenden har den sitt ursprung i övervärderade bostadsmarknader. Efter att ha analyserat Sverige, Danmark och USA har BKN dragit slutsatsen att hushållen skuldsätter sig för mycket.

”För att undvika en liknande systemkris i framtiden bör vi ta hänsyn till att kreditgivare och hushåll ofta agerar kortsiktigt och anpassa praxis och regelverk till detta /…/ För att undvika framtida kriser bör kraven på kontantinsats och amorteringar öka jämfört med idag och en förstärkt bevakning från myndigheternas sida av tillgångspriser och hushållens skuldsättning är nödvändig.” skriver BKN.

Innan krisen ökade priserna på bostadsmarknaden framförallt på grund av rörliga räntor och amorteringsfria lån. När bostadspriserna faller är kostnaderna stora för bland annat hushåll med höga skulder och bolån. Trots detta så fortsätter de svenska hushållen att öka sina lån från redan höga nivåer, en utveckling som BKN tycker är oroväckande.