Okunskap om bolån

hur påverkar bolåneräntan bolånet? En undersökning gjord av Sifo visar att endast ett av tre hushåll känner till hur en räntehöjning på två procent skulle påverka deras bolån. Sämst koll har de unga vuxna där hela 60% helt eller delvis saknade kunskapen.
– Det är problematiskt att sex av tio 20-29-åringar saknar kunskap om hur deras boendekostnad påverkas om räntan höjs, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

3000 personer i åldrarna 20-65 år deltog i undersökningen som gjorts av Sifo på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna. Av resultatet framkommer även att en knapp femtedel av svenskarna tror och anser att en normal bolåneränta bör ligga under två procent. Bygger man sin budget på de siffrorna kan man tvingas göra prioriteringar bland sina utgifter menar Arturo Arques.

Unga betalar mest

70% av de tillfrågade spenderar under 30% av sin inkomst efter skatt på boendet. Den yngre gruppen hör till dem som betalar mest och i större utsträckning hyr sin bostad.
Prioriterar större boende framför att bo centralt
64% av deltagarna prioriterar ett större boende framför att bo centralt. Endast i den yngre målgruppen vägde ett centralt boende över. Samtliga åldersgrupper är dock överens om att de i större utsträckning väljer en mindre och billigare bostad för att få pengar över till annat. Standarden på boendet är dock lika viktig som prislappen.

Källa: Swedbank