Omröstning i Grekland om stödprogram

Det svänger rejält om Grekland och ännu har man inte kommit överens med långivarna om stödprogrammets utformning och vilka åtgärder som ska vidtas. Istället meddelar Grekland att man kommer genomföra en folkomröstning för att avgöra om långivarnas stödprogram ska godtas.

Grekland är i akut behov av kapital för att genomföra de låneavbetalningar man behöver göra i slutet av juni. Man har fört diskussioner med långivarna, dvs IMF, ECB och EU, för att fölänga det nuvarande stödprogrammet och på så vis kunna göra de nödvändiga avbetalningarna. Men för att långivarna ska förlänga stödet så vill man att Grekland ska genomföra vissa åtgärdet, vilket landet varit motsträviga till och istället kommit med motförslag som långivarna i sin tur förkastar.

Det är en svår sits som Grekland har hamnat i och premiärministern Alexis Tsipras meddelade på fredagskvällen att man kommer att ge folket makten att avgöra om långivarnas stödprogram ska röstas igenom, ett val som kommer att genomföras den 5 juli.

Röstar det grekiska folket ned stödprogrammet innebär detta sannolikt att Grekland kommer att lämna eurosamarbetet.