Påminnelseavgiften till CSN höjs

CSN har höjt påminnelseavgiften från 200 kronor till 450 kronor. Samtidigt är räntan rekordlåg på dina studielån.

Glöm inte att betala ditt studielån till CSN i tid annars kan du numera drabbas av en påminnelseavgift på 450 kronor. Detta innebär en höjning på 250 kronor från 200 kronor. Om du inte betalar efter den första påminnelsen skickas en ny påminnelse med ytterligare en avgift på 450 kronor. Har du inte betalat efter två påminnelser kommer ett kravbrev och sedan går ärendet vidare till Kronofogden för indrivning om du fortfarande inte ha rbetalat. Kronofogden tar ut ytterligare en avgift på 600 kronor per krav och du riskerar att få en betalningsanmärkning. Med dessa avgifter kan det bli en dyr historia om du inte betalar i tid.

Men betalar du i tid är det en gynnsam tid för dig med studielån, då räntan är rekordlåg och ligger på endast 1,0 procent. Det innebär att många kan amortera mer. Det genomsnittliga skulden för studielånstagare i Sverige ligger på 132 000 kronor.