Pensionen höjs nästa år

Nästa år höjs pensionen över 400 kronor i genomsnitt, vilket lär vara ett välkommet besked för landets pensionärer. 

Enligt pensionsmyndigheten får pensionärerna en genomsnittlig ökning på 430 kronor per månad på den totala pensionen nästa år.

– Huvudorsaken till den positiva utvecklingen är att balanseringen, den så kallade ”bromsen”, lägger tillbaka en stor del av den minskning av indexeringen som skett tidigare år. Utan denna positiva effekt från balanseringen hade inkomstpensionen endast ökat med 0,4 procent, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Nästa år höjs inkomst- och tilläggspensionen 4,2 procent, medan garantipensionen sänks med 0,4%. Sänkt skatt gör dock att det blir 130 kronor mer i plånboken vid full garantipension. Tjänstepensionen blir i princip oförändrad medan premiepensionen höjs.

För de flesta, det vill säga de 1,3 miljoner som har en inkomstpension och ingen garantipension eller bostadstillägg, innebär detta en ökning med 3 procent efter skatt.

Enligt pensionsmyndigheten har stora kommuner generellt högre pensionsnivåer än små. Skillnaden är också stor mellan kvinnor och män vad det gäller pensionen. Kvinnors pension före skatt är ungefär 73 procent av männens.

Här kan du läsa mer om pensionen.