Pensionsåldersutredningen klar

Den utredning av pensionsåldern som Regeringen tog initiativ till år 2011 är nu färdig och förändringar som föreslås är bland annat att höja åldersgränserna i pensionssystemet i etapper från och med 2015. 

I Pensionsåldersutredningen som letts av Ingemar Eriksson föreslås förändringar i pensionssystemet från och med 2015. Då föreslår utredningen att gränsen för ålderspensionen höjs från 61 till 62 år. Därefter kommer fortsatta förändringar att ske stegvis, exempelvis föreslås garantipensionen få en 66-årsgräns år 2019 och att uttag av tjänstepension höjs till 62 år från och med 2017.

Riktålder föreslås

Dessutom föreslås att begreppet riktålder ska införas. I utredningen beskrivs riktåldern såhär: ”Utredningen anser dock att staten bör vara tydlig om vilken ålder för pensionering som ger en godtagbar pensionsnivå. Det bör därför införas en riktålder för pension i det allmänna pensionssystemet. ” SOU 2013:25,  s 31.

Sen pension inte bevisat skadligt

Som grund till slutsatsen att vi bör arbeta längre ges bland annat två skäl. Det ena skälet är att det i utredningen inte framkommit något som tyder på att vi mår bättre av att gå i pension tidigt och det andra skälet handlar om att utredningen inte funnit stöd för att högre pensionsålder skulle medföra problem för unga på arbetsmarknaden.

Åtgärder för att vi ska kunna jobba längre

I utredningen ges också en rad förslag på vad som kan göras för att förbättra våra möjligheter att verka länge på arbetsmarknaden. Bland annat bättre arbetsmiljöer, se över lagen om åldersdiskriminering och möjlighet att kunna studera sent i karriären.

Källa: Regeringen