Pensionssparare får 3,7 miljarder tillbaka

Pensionsmyndigheten gör den största återbetalningen hittills till pensionsspararna. 3,7 miljarder kronor betalas tillbaka i fondrabatt och arvsvinst.

Fondrabatten ges varje år, då Pensionsmyndigheten begär rabatt på fondavgifterna från fondbolagen. Utan rabatter hade den genomsnittliga fondavgiften varit 0,92 procent, medan den nu är 0,32 procent. Pensionsspararna får del av fondrabatten genom att fler fondandelar köps till spararnas premiepensionskonton. Detta år ges 2,6 miljarder tillbaka till de 6,5 miljoner pensionsspararna vilket är en ökning på ungefär 400 miljoner mot förra året.

Pensionsspararna får också tillbaka arvsvinster, vilket är pengar efter pensionssparare som har avlidit föregående år. I år får spararna 1 125 miljoner kronor i arvsvinster.

Däremot är den avgift som Pensionsmyndigheten tar ut för att finansiera premiepensionssystemet något högre i år. Regeringen har beslutat att den i år ska ligga på 0,14 procent av kontovärdet, jämfört mot fjolårets 0,12 procent. Maxavgiften är dock fortfarande 110 kronor. Totalt blir pensionsspararnas avgifter 488 miljoner kronor, vilket innebär att slutsumman som kommer in på spararnas konto blir 3,2 miljarder kronor när avgiften är dragen.

Återbetalningen börjar den 20 maj och avslutas för de flesta 21 maj. Under tiden handeln med pengarna sker blir den övriga fondhandeln fördröjd.

Läs mer om pension här