Pensionsvalet kan förändras

Pensionsgruppen har begärt en översyn av premiepensionerna, och det preliminära resultatet visar att pensionsvalet inte fungerar tillfredsställande. Därför kan systemet med valbara pensionsfonder förändras i framtiden

Utredningen av premiepensionerna har visat fler saker, bland annat att folk tycker det är svårt att välja hur de ska placera sina pensionspengar och att professionella rådgivare därför kan tjäna pengar på att ge dåliga råd till sina kunder.

Stefan Engström som ansvarat för utredningen menar också att presentationen av fonderna har inverkan på våra val. Exempelvis väljer vi oftare de fonder som står högt upp på listorna än de längre ner.

Resultatet av utredningen kan betyda att valmöjligheten bantas ner till antingen 10 stora förvaltningsalternativ, eller att man inför ett nytt bättre alternativ till 7:e apfonden där de som inte väljer fond får sina pengar placerade.