Populärt med rörligt elpris

På grund av den milda vintern och de goda förutsättningarna har elpriset under vintern legat på en relativt låg nivå. Det betyder att allt fler väljer ett rörligt elpris framför att binda priset under en längre period. En utveckling vi inte haft sedan juni 2010.

Det är siten elskling.se som visar att hela 46 procent väljer ett rörligt elpris framför ett bundet. Och de som trots allt väljer att binda sitt elpris för det allt som oftast under en kort period. En förklaring, förutom den milda vintern, är att våren snart är här och med ett varmare klimat och det mesta talar då för sjunkande elpriser och vi kan andas ut för denna gång.

Är du intresserad av att undersöka vilket elavtal du bör teckan så kan du använda Allt Om Sparas nya tjänst.