PPM kan ändras och då blir de unga lidande

”Bromsen” i pensionssystemet väntas gå in och sänka den utbetalade pensionen vid 2014. Nu höjs röster från politiskt håll om att sänka den avgift man betalar in till PPM och ett sådant beslut skulle göra dagens unga till de stora förlorarna.

Både Socialdemokraterna och de borgliga har visat ett intresse för att sänka den avgift som vi betalar in till premiepensionssystemet. Detta med tanke på att den senaste prognosen från Pensionsmyndigheten visar att den så kallade ”bromsen” väntas gå in och sänka pensionen vid 2014. Och det är tredje gången på fem år ”bromsen” går in.

Pensionsavgiften till PPM är på 18,5 procent i dag och dras varje månad från din lön. Hur mycket som denna avgift kan komma att sänkas är fortfarande oklart, men en rundringning som DN genomfört till de borgliga ledarmötena påvisar en sänkning med 2,5 till 5 procent. Det rapporterar fondanalysföretaget Morningstar.

Skulle det bli så att avgiften sänks kommer också den utbetalda pensionen att minska i framtiden. Och det som bli mest lidande av detta är dagens unga eftersom en minskad avgift får större effekter på sikt på det sparade kapitalet.

Har du inte börjat med ett privat pensionssparande idag så bör du fundera på det. Inte bara för att pensionsavgiften kan komma att sänkas men även för att du ska kunna klara av liknande förändringar i framtiden. Så att du kan känna dig trygg när du för tankarna till pensionen.