Prestationsbaserade fonder är inte alltid det bästa alternativet

En undersökning av det internationella fondinformationsföretaget Lipper visar att de prestationsbaserade fonförvaltarna inte alltid ger en bättre avkastning, trots att många hävdar det. Anledningen är att de som förvaltar fonden redan har ett bra arvode.

Du har säker läst om att du bör välja fonder som är prestationsbaserade, eftersom de ger en bättre avkastning. Men nu visar en undersökning från Lipper att det i många fall inte alls följer den linjen. Undersökningen visade att under en 12-månadersperiod så gav 62,1 procent av de prestationsbaserade fonderna en bra avkastning medan de som inte hade en prestationsbaserade arvoden levererade ett en positiv avkastning i 63,5 procent.

Notera att denna undersökning gjordes av 75 absolutavkastande fonder, hedgefonder, varav 47 av fonderna hade en prestationsbaserad avkastning.

Anledningen till varför de prestationsbaserade fonderna inte tros ge en så bra avkastning som man kan förvänta sig är att de som förvaltar fonden har en så bra ersättning och arvode i grunden vilket gör att det prestationsbaserade arvodet inte är lika viktigt.

Detta ska man dock ta med en nypa salt, men det är ändå en fingervisning om att man inte bara ska se till att fonden är har prestationsbaserade arvoden. Man bör även läsa mer kring fonden och bilda sig en bra uppfattning om hur fondens utveckling påverkar den som förvaltar den. Det bästa är alltid om de som förvaltar fonden själva har ett stort kapital i fonden, då finns det även ett större personlig engagemang i fonden.