Privatekonomi på gymnasiet?

Unga aktiesparare har släppt en undersökningsrapport där man tittat på vilket intresse det skulle ligga bakom att införa privatekonomi som ett ämne i gymnasiet. Faktum är att hela 70 procent av de tillfrågade svarade positivt på undersökningen och att privatekonomi skall införas som en obligatorisk del i gymnasiet.

Samtidigt valde UA också att titta på hur politikerna i landet ställer sig till förslaget för att i sin tur ha möjligheten att jämföra de två åsiktsdelarna. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet tyckte alla att det var en dålig idé och att privatekonomi inte alls borde finnas med som obligatorisk utbildning. Det var endast ett parti som valde att ställa sig positivt till utfrågningen och det var Kristdemokraterna. Vänstern och Mijöpartiet ställde sig någonstans mitt emellan och svarade precis som politiker brukar göra, någonstans i trakten lagom. De ansåg helt enkelt att Privatekonomi skulle vara ett kursmoment som var obligatoriskt. Moderaterna valde att inte svara alls.

Undersökningen gjordes då det framkommit att klyftan i den ekonomiska kunskapen är större än någonsin i det svenska samhället. Privatekonomi är och kommer alltid vara viktigt oavsett ursprung eller vilken utbildning man har. Därför är det nödvändigt att utbilda folk i privatekonomi enligt UA:s VD Helen Silvander. Undersökningen genomfördes av Synovate och frågan ställdes till 1014 personer via telefon.