Privatekonomin har blivit bättre för de flesta

Fler hushåll tycker att privatekonomin har blivit bättre än sämre de senaste sex månaderna. Däremot har klyftorna ökat mellan hushåll med låga och höga inkomster. Det visar Swedbanks hushållsbarometer.

Enligt hushållshållsindex visar en index på över 50 att fler hushåll tycker att privatekonomin har blivit bättre än sämre. Årets index låg på 50,8 jämfört mot förra årets index på 50,9.

– Trots att inga avgörande politiska åtgärder har införts i år har svenskarnas privatekonomi kunnat stå emot en svag konjunktur. Positivt för många hushåll är låga prisökningar, lägre räntenivå samt uppräknade pensioner och löner, säger Erika Pahne, ekonom på Institutet för Privatekonomi.

Fortfarande är det pensionärer och ensamstående med barn som har lägst index. Dessutom ökar skillnaden i index mellan de som har låg inkomst och de som har hög inkomst. Enligt Erika Pahne kan detta bero på att högre löner tillsammans sjunkande räntenivåer har störst positiv effekt på hushåll som redan har en stark ekonomi.

Det är just högre löner som de flesta hushållen själva menar vara anledningen till en bättre privatekonomi enligt Swedbanks hushållsbarometer. Även en lägre låneränta anges som skäl, liksom mer arbetstid.

De senaste tio åren har andelen ekonomiskt utsatta hushållen succesivt minskat. Med dem menas hushållen som anser att det är svårt att få pengarna att räcka till varje månad. Men enligt årets hushållsbarometer kan trenden vara på väg att brytas då andelen ekonomiskt utsatta hushåll hade ökat något.