Privatsparare lyssnar inte på experter

Ny och färsk statistik från Skandia visar att allt fler privatsparare väljer att satsa sina pengar i högriskfonder trots att professionella fonsparare avrådit från detta under en längre tid. I november är det en väldigt tydlig skillnad mellan privata och professionella fondsparare. Över 90 procent av experterna säljer sina andelar i Asienfonder och tillväxtmarknadsfonder medan satsningarna istället ligger i räntefonder.

Skandias privata fondinvesterare visar på det motsatta där de istället köpt aktiefonder med höga risker. Det har varit en smart affär eftersom börsen som helhet stigit mycket under året men det kan också vända fort. Hos Skandia är smala asienfonder så som fonder i Thailand och Indonesien populära. Samtidigt är Räntefonderna de fonder som säljs mest av alla och det är anmärkningsvärt.

Det här är alltså ett tydligt tecken på att expertråden inte alltid får genomslag. Än så länge har det faktiskt gynnat de privata spararna.