Producera egen el och få skatteavdrag

Regeringen föreslår att villaägare som har egen produktion av el, solceller eller vindkraft ska få skatteavdrag.

Som mest handlar detta om 12 000 kronor per år, enligt det förslag som läggs i den kommande budgeten. TT skriver också att tillsammans med den betalning man kan få från sitt elbolag för el som man levererar till elnätet, kan villaägaren därmed göra en vinst på 18 000 kronor per år.

Förhoppningen är att åtgärden ska få allt fler villaägare att satsa på egen småskalig elproduktion. Förutom att få skatteavdrag går det även att spara pengar genom att använda sin egenprocucerade el i bostaden.