Producera miljövänlig el och få skattereduktion

Den energiutredning som Regeringen tillsatt för att komma fram till hur man kan uppmuntra privata elproducenter av förnybar el är nu färdig. Istället för förslaget om nettodebitering har man nu kommit fram till att skattereduktion är rätt väg att gå. 

Att tillämpa ett nettodebiteringssystem för de som producerar en del av sin egen el med hjälp av miljövänliga energikällor, som exempelvis solceller, var inte förenligt med EU:s skatteregler. Därför tillsattes en utredning som nu fastslagit att ett system med skattereduktion till elproducenterna är ett sätt att gå runt EU:s skatteregler.

Skillnaden mellan skattereduktion och nettodebitering är att vid nettodebitering så får man kvitta den andel el man själv producerat mot den man har köpt. Förslaget med skattereduktion innebär att man istället ska kunna få upp till 6000 kr per år i skattelättnader om man delvis försörjer sitt energibehov med miljövänliga alternativ.