Räkna fram din kreditscore med Polaris Finans

När man ansöker om lån är det vanligtvis ens kreditvärdighet som ligger till grund för om man blir beviljad lånet eller inte. Hur ens ekonomiska förutsättningar ser ut avspeglar sig i den kreditscore som många långivare använder sig av. Med anledning av detta är det även relevant med kreditvärdighet när det handlar om vilken ränta man kan förvänta sig på lånet. Många är helt ovetandes om kreditscore samt hur verktyget används hos olika långivare. Därför kan vissa bli överraskade när man får ett negativt lånebesked eller en sämre ränta än man har förväntat sig. För att undvika detta har Polaris Finans tagit fram en digital tjänst där användare kan räkna fram sitt egna kreditscore. Genom att använda tjänsten får du en insyn i hur bankerna och långivarna ser på dig som potentiell kund. Vidare får du reda på vilka delar som sänker respektive höjer din kreditvärdighet. Med det som utgångspunkt har du stora möjligheter att öka din kreditscore och således få ett lån med bättre ränta.

Polaris Finans är ett danskt bolag som vill förse sina användare med verktyg som gör det enklare att ta beslut rörande privatekonomin. Om du inte själv vill lägga tid på att lära dig hur saker som kreditscore är uppbyggda så kan du alltså istället vända dig till Polaris Finans. Då blir processen enklare samtidigt som du får ta del av nyttig information om vad bankerna faktiskt lägger vikt vid under kreditprövningar.

Kostnadsfri uträkning från Polaris Finans

Räkna ut din kreditscore med Polaris Finans Är du nyfiken på hur ditt kreditscore ser ut så kan du med fördel vända dig till Polaris Finans. Tjänsten är helt kostnadsfri och det tar bara 2 minuter att fylla i de uppgifter som krävs. Du tar del av tjänsten på Polaris Finans hemsida där du får fylla i namn, mobilnummer och telefonnummer. När hela ansökan är komplett så kommer ditt kreditscore att beräknas. Detta sker med grund i de uppgifter du har lämnat om dig själv och din ekonomi. Dessa uppgifter jämförs sedan med befintlig data från Polaris Finans där man har information om andra individers ekonomiska situation och kreditscore. Enligt Polaris Finans själv är metoden 100% rättvisande vilket gör att du får en korrekt bild av din kreditvärdighet. Detta kan i sin tur ge dig en indikation på om du kommer bli beviljad lån hos olika långivare eller inte. Genom att ha tillgång till din kreditscore kan du även få förståelse om hur eventuella räntor skulle se ut för just dig.

Skalan som Polaris Finans använder sig av går från A till F. A är högsta möjliga betyg medan betyget F vittnar om en väldigt låg kreditscore. Med denna fakta kan du enkelt se om du är kreditvärdig eller inte i låneinstitutens ögon. Om det visar sig att du inte har någon bra kreditscore kan du arbeta med att få upp denna innan du ansöker om lån. På så sätt slipper du få onödiga förfrågningar på dig som ändå inte leder till något lån.

Viktigt med en bra kreditscore

Att ha en bra kreditscore är främst viktigt om du tänkt att ta ett lån. Men eftersom en bra kreditscore även är ett tecken på en god privatekonomi så är det aldrig fel att förbättra sin kreditscore. Skalan används främst för att långivare ska få en sanningsenlig bild av din återbetalningsförmåga. När en bank eller ett låneinstitut lånar ut pengar så medföljer alltid en viss kreditrisk. Denna risk kan man enkelt minska genom att bara låna ut pengar till individer som är kreditvärdiga. Därför används kreditscore som grund till huruvida en bank ska bevilja en person lån eller inte. Samtidigt ger den en bra indikation på vilken låneränta som bör sättas för respektive kund. Kreditscore är dock inget statiskt utan är någonting som förändras hela tiden. En individs kreditscore utgår bland annat från faktorer så som inkomst, skulder och eventuella betalningsanmärkningar.

Oavsett anledning till varför du vill veta ditt kreditscore så går det utmärkt att använda sig av Polaris Finans verktyg. Du bör dock vara medveten om att Polaris Finans efter fullföljd uträkning kommer att ge dig förslag på olika lån. Det finns dock ingen förpliktelse kring detta utan du väljer själv om du vill ansöka om något av lånen eller inte.