Räntan kvar på 1,0 procent

Det blev inget överraskande besked av Riksbanken i dag, då reporäntan lämnades kvar på 1 procent.

Enligt Riksbanken har utsikterna för Sveriges ekonomi och arbetsmarknaden förbättrats, men inflationen är ändå låg. Och för att denna ska stiga och uppgången i konjunkturen fortsätta, lämnar Riksbanken reporäntan oförändrad på 1 procent. Prognosen är som tidigare att reporäntan väntar höjas först mot slutet av 2014.

Enligt Riksbanken är den ekonomiska utveckingen i eurozonen och i USA på uppgång, men det finns fortfarande utmaningar. Bland annat har den politiska oenigheten i USA skapat viss oro på marknaderna. Men som helhet har förbättringar i tillväxtekonomier skett, vilket även påverkar återhämtningen i Sverige på ett positivt sätt. Konjunkturen förbättras gradvis, vilket gör att inflationen stiger gradvis och målet på 2 procent väntas nås 2015.

Källa: Riksbanken