Räntan lämnas oförändrad

Riksbanken har beslutat att räntan ska ligga kvar på -0,50%. Detta är ett försök för att få inflationen att stiga.

pengar på hög Riksbankens direktion har valt att lämna den styrande reporäntan oförändrad. Vad som även går att ana är att det lär bli en längre period av låg ränta och att det även kan komma sänkningar längre fram.

Direktionen bedömde att reporäntan kommer behöva hållas på -0,50% cirka ett halvår längre än vad prognosen från september sa.

I ett pressmeddelande skriver även direktionen att sannolikheten till att räntan skulle sänkas ytterligare har ökat. Direktionen räknar med att börja höja räntan i långsam takt från början av 2018.

Direktionen menar att den låga räntan har stimulerat svensk ekonomi och bidragit till en sjunkande arbetslöshet. Trots detta är de fortfarande bekymrade att inflationen är långt ifrån målet på två procent. Förutom reporäntan så har Riksbanken även köpt statsobligationer för att försöka pressa upp inflationen.

Tv4-nyheterna rapporterade imorse att kronan har försvagats på grund av att räntan är oförändrad.

Källa: dn.se och Tv4-nyheterna