Räntan på studielånet sänks till rekordnivå

Nästa år sänks räntan på studielånet med 0,1 procentenheter till 1,2 procent, vilket är den lägsta ränta någonsin för studielåntagarna.

Regeringens beslut berör 1,5 miljoner människor som har studieskulder. Det är lägre upplåningskostnader för staten som ligger till grund för de sänkta räntorna.

Tidigare har räntan för studielån legat på 2,3 procent i genomsnitt under perioden 2003-2013. Vid en jämförelse med den rekordlåga nivån 2014 innebär detta att en genomsnittlig låntagare med 133 000 kronor i skuld behöver betala 1500 kronor mindre i ränta per år än snittet för de senaste tio åren.