Räntesänkningar hos Skandia

Skandia sänker sin bolåneränta från och med den 16 januari 2014.

De boräntor som påverkas är de med 1-3 års bindningstid. De sänks med upp till 0,10 procentenheter.

Bindningstider, ny räntesats och förändring i procent:

3 mån – 2,69% (0,00)
1 år – 2,69% (-0,08)
2 år – 2,78% (-0,10)
3 år – 3,01% (-0,10)
5 år – 3,61% (0,00)

Lägsta lånebelopp hos Skandia är 200 0000 för lån med säkerhet i villor, fritidshus och bostadsrätt. Beroende hur mycket du lånar blir du även erbjuden en viss volymrabatt på ditt bolån.