Regeringen presenterar kraftfullt stödpaket till företag

I förra veckan presenterade Regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, ett kraftfullt stödpaket riktat till svenska företag. Totalt räknar man med att stödet kommer att kosta 39 miljarder kronor under en tvåmånadersperiod.

Syftet med det så kallade omställningsstödet är att hjälpa företag igenom den akuta krisen. Detta genom att täcka upp delar av de fasta kostnaderna och ge dem chans att se över hur de kan anpassa sin verksamhet till rådande situation. Genom omställning syftar man exempelvis till att taxichaufförer kan ställa om till leveranser medan tillverkningsföretag kan kan ställa om sin produktion och exempelvis producera sjukvårdsmaterial under en tid.

- Företagen behöver ju också planera för en situation där de krav vi har på social distansering kan bli mer långvariga, sa Magdalena Andersson under presskonferensen.

Så fungerar omställningsstödet

Omställningsstödet riktar sig till företag och organisationer som innehar F-skatt och bedriver verksamhet i Sverige. För att beviljas stödet måste företaget ha ett inkomstbortfall på minst 30% under mars och april månad, jämfört med samma period föregående år, samt en omsättning på minst 250 000 kronor. Storleken på stödet baseras på hur stort inkomstbortfallet är och kan täcka mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta utgifter. Till fasta utgifter räknas exempelvis hyra och leasing. Löner räknas ej in i stödet.

Enligt förslaget ska maxbeloppet per företag sättas till 150 miljoner kronor vilket innebär att stödet täcker en stor variation av företag. Enligt finansdepartementets beräkningar kan upp till 180 000 företag komma att ha rätt till stödet som beräknas kosta 39 miljarder kronor under 2020. Förhoppningen med denna insats är att företagen ska räddas igenom krisen vilket i sin tur ska rädda jobb och resultera i färre arbetslösa längre fram.

Unionen egenföretagare

Ansök om omställningsstöd

Då förslaget fortfarande håller på att utformas och eventuellt kan behöva ett godkännande av EU-kommissionen är det ännu inte möjligt att ansöka om stödet. Regeringen kommer att återkomma med mer information kring utformningen av stödet och hur ansökningsprocessen ska gå till och arbetar för närvarande på att förslaget ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

Skatteverket ansvarar för utbetalning

Det kommer att bli Skatteverket som ansvarar för utbetalningarna av omställningsstödet och som företag får man räkna med att bli granskad under såväl ansökningsprocessen som längre fram i tiden. Stödet kommer inte att gälla företag som är på obestånd, har skatteskulder eller är föremål för företagsrekonstruktion. Inte heller kommer det att betalas ut stöd till företag som har sin hemvist i skatteparadis.