Regeringen vill genomföra ändringar på elmarknaden

Regeringen har fått bakläxa av flera myndigheter och kommer nu att införa åtgärder för att elmarknaden ska bli bättre för konsumenten. Det innebär att du som konsument nu kommer att få bättre insikt och kontroll av din förbrukning av el. 

Flera förslag är på bordet. Bland annat att konsumenten själv ska få välja vem som ska läsa av en elmätare, och då inte bara elbolagen. Ett annat förslag är att kunderna ska få tillgång till kostnadsfri timmätning av sin elförbrukning. Så att konsumenterna ska kunna ha bättre koll på sin förbrukning vid vissa tidpunkter på dygnet och vad elpriset ligger på vid den angivna tiden. För att kunna anpassa sin förbrukning av el när elpriset är lågt, exempelvis nattetid.

På så vis vill regeringen att elmarknaden kontrolleras bättre och att elbolagen ger sina kunder en större möjlighet att ha insikt i sin förbrukning. Detta skulle också konkurrensutsätta elmarknaden ytterligare, när det ställs högre krav på elbolagen. En högre konkurrens är oftast bättre för kunderna

En annan sak som regeringen vill införa är att de som har privata vindkraftverk ska kunna leverera el till elnätet och då få betalt för den elen som man har i överskott.